Krwawy Tron

Spotkanie w karczmie

W karczmie Tethtoril odnajduje Azathora, maga ognia, tedy udają się do piwnicy, gdzie po krótce objaśnia mu w jakim celu potrzebuje jego pomocy. Okazuje się, że bariera która otaczała Candlekeep została w pewnym miejscu przedarta, a jakimś cudem do wewnątrz biblioteki dostały się dwie muchy i spłonęła jedna księga! Do tej pory robactwo nie mogło się do niej dostać, a i jedyny ogień jaki w niej płonął to świece!

Tethtoril podejrzewa otwaty portal na granicy sfery ochronnej, przez który dostały się do środka owe muchy i inna dziwna istota zdolna zaprószyć ogień.

Tethtoril, Ulraunt i rada ośmiu z Candlekeep poszukuje wzmianki w księgach historycznych, odnośnie jakiegokolwiek przypadku złamania bariery, toteż magowie czterech żywiołów, muszą zająć się odnalezieniem istoty, która nieopatrznie podpaliła księgę.

Azathor oczywiście zgadza się pomóc, bo i ma w tym swoj interes. Dostaje również gałązkę, która pozwoli mu teleportować się w okolice drzewa z którego została odłamana.

Tethtoril udaje się do Waterdeep w poszukiwaniu danego pierwszego czytacza Candlekeep.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.